Biura rachunkowe w Mazowieckim

Prowadzenie działalności nie jest zadaniem prostym, ale możemy w wielu wypadkach uprościć sobie zadanie. Przede wszystkim możemy uprościć sobie sprawy księgowe, które zwykle są dla przedsiębiorcy największym problemem. Zdecydowanie powinniśmy więc zainwestować w odpowiednie biuro rachunkowe. Zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych pomaga przede wszystkim w uzyskaniu czasu dla siebie i sprawienie, by nasza firma prosperowała doskonale. My będziemy mogli skupić się jedynie na tym na czym znamy się najbardziej czyli właśnie na samym biznesie.

Czytaj dalej 22.03.2017. 12:48

Zasady udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to, jak sama nazwa wskazuje, procedury finansowe, które opłacane są przez budżet państwowy. Z tego powodu, że procedury tego rodzaju z założenia nie powinny mieć nic wspólnego z korzyściami natury prywatnej, obłożone zostały one licznymi obostrzeniami i zasadami, które muszą być przestrzegane także w sensie prawnym.

Zasady udzielania zamówień publicznych są w pewnym sensie strażnikiem praworządności. Zakładają przede wszystkim bezstronność i dbają (przynajmniej w teorii) o równe szanse dla każdego potencjalnego wykonawcy zamówienia. Dzięki temu o realizację budowy nowej drogi czy mostu mogą (a nawet powinny) starać się firmy niezwiązane z rządem żadnymi konotacjami, towarzyskimi czy rodzinnymi.

03.06.2014. 12:43

Na co wydawane są środki publiczne?

pieniadze3

Środki publiczne – czyli dochody gromadzone w skarbie państwa dzięki podatkom płaconym przez obywateli, a także pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, przychód pochodzący ze sprzedaży papierów wartościowych itd. – należą do państwa, a więc, teoretycznie, do wszystkich obywateli. Dlatego wydawanie pieniędzy z tej specyficznej puli „obwarowane” jest licznymi restrykcjami.

Zasadniczo, za środki publiczne realizowane są przedsięwzięcia państwowe i samorządowe. Najbardziej widoczne są inwestycje infrastrukturalne, typu drogi, mosty, szkoły, przedszkola, czy szpitale. Z tych środków częściowo finansowane są także wydatki o charakterze społecznym, np. utrzymanie aparatu bezpieczeństwa – policja, siły zbrojne.

29.05.2014. 16:40

Tryby udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne, czyli rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych, mogą być udzielane w różnych trybach. Oznacza to, że wykonawcy, którym usługa zostanie zlecona, w różny sposób mogą być przez sektor finansowy „wyłaniani”. Zależy to od rodzaju zamówienia oraz od wielu szczegółowych okoliczności.

Na ogół zamówienie publiczne realizuje ten wykonawca, który wygra przetarg. Jako że procedura nie jest jednak taka sama w każdym wypadku (czasem w danym trybie przetargu nie ma realizowanego w ogóle), nie da się założyć jakichkolwiek stałych, które zapewniają pokonanie konkurencji chętnej do wykonania zamówienia. Dlatego najpierw trzeba zapoznać się z trybem udzielania konkretnego zamówienia publicznego, a dopiero później przygotować ofertę.

20.05.2014. 10:25

Czym są zamówienia publiczne?

pieniadze4

Środki publiczne muszą być spożytkowane w odpowiedni sposób, czyli, innymi słowy – z założenia wydane na konkretne produkty czy usługi. Cały proces ich wydatkowania musi być zaś ściśle kontrolowany przez odpowiednie organy państwowe. W zamówieniach publicznych nie ma mowy o dowolności, dlatego wszystkie operacje finansowe z nimi związane muszą być nadzorowane.

Zamówienia publiczne to działanie stanowiące jedną z możliwości rozwiązania kwestii wydatków pieniędzy państwowych. Najczęściej dotyczą one rozbudowywania infrastruktury kraju: „zamawia się” więc budowę autostrady, mostu, trasy kolejowej itd. Wykonawcą zamówienia może być firma lub osoba fizyczna (zależnie od sytuacji), która spełnia postawione w przetargu warunki.

15.04.2014. 08:24