Na co wydawane są środki publiczne?

pieniadze3

Środki publiczne – czyli dochody gromadzone w skarbie państwa dzięki podatkom płaconym przez obywateli, a także pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, przychód pochodzący ze sprzedaży papierów wartościowych itd. – należą do państwa, a więc, teoretycznie, do wszystkich obywateli. Dlatego wydawanie pieniędzy z tej specyficznej puli „obwarowane” jest licznymi restrykcjami.

Zasadniczo, za środki publiczne realizowane są przedsięwzięcia państwowe i samorządowe. Najbardziej widoczne są inwestycje infrastrukturalne, typu drogi, mosty, szkoły, przedszkola, czy szpitale. Z tych środków częściowo finansowane są także wydatki o charakterze społecznym, np. utrzymanie aparatu bezpieczeństwa – policja, siły zbrojne.

29.05.2014. 16:40