Zasady udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to, jak sama nazwa wskazuje, procedury finansowe, które opłacane są przez budżet państwowy. Z tego powodu, że procedury tego rodzaju z założenia nie powinny mieć nic wspólnego z korzyściami natury prywatnej, obłożone zostały one licznymi obostrzeniami i zasadami, które muszą być przestrzegane także w sensie prawnym.

Zasady udzielania zamówień publicznych są w pewnym sensie strażnikiem praworządności. Zakładają przede wszystkim bezstronność i dbają (przynajmniej w teorii) o równe szanse dla każdego potencjalnego wykonawcy zamówienia. Dzięki temu o realizację budowy nowej drogi czy mostu mogą (a nawet powinny) starać się firmy niezwiązane z rządem żadnymi konotacjami, towarzyskimi czy rodzinnymi.

03.06.2014. 12:43

Czym są zamówienia publiczne?

pieniadze4

Środki publiczne muszą być spożytkowane w odpowiedni sposób, czyli, innymi słowy – z założenia wydane na konkretne produkty czy usługi. Cały proces ich wydatkowania musi być zaś ściśle kontrolowany przez odpowiednie organy państwowe. W zamówieniach publicznych nie ma mowy o dowolności, dlatego wszystkie operacje finansowe z nimi związane muszą być nadzorowane.

Zamówienia publiczne to działanie stanowiące jedną z możliwości rozwiązania kwestii wydatków pieniędzy państwowych. Najczęściej dotyczą one rozbudowywania infrastruktury kraju: „zamawia się” więc budowę autostrady, mostu, trasy kolejowej itd. Wykonawcą zamówienia może być firma lub osoba fizyczna (zależnie od sytuacji), która spełnia postawione w przetargu warunki.

15.04.2014. 08:24