Czym są zamówienia publiczne?

pieniadze4

Środki publiczne muszą być spożytkowane w odpowiedni sposób, czyli, innymi słowy – z założenia wydane na konkretne produkty czy usługi. Cały proces ich wydatkowania musi być zaś ściśle kontrolowany przez odpowiednie organy państwowe. W zamówieniach publicznych nie ma mowy o dowolności, dlatego wszystkie operacje finansowe z nimi związane muszą być nadzorowane.

Zamówienia publiczne to działanie stanowiące jedną z możliwości rozwiązania kwestii wydatków pieniędzy państwowych. Najczęściej dotyczą one rozbudowywania infrastruktury kraju: „zamawia się” więc budowę autostrady, mostu, trasy kolejowej itd. Wykonawcą zamówienia może być firma lub osoba fizyczna (zależnie od sytuacji), która spełnia postawione w przetargu warunki.

15.04.2014. 08:24