Zasady udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to, jak sama nazwa wskazuje, procedury finansowe, które opłacane są przez budżet państwowy. Z tego powodu, że procedury tego rodzaju z założenia nie powinny mieć nic wspólnego z korzyściami natury prywatnej, obłożone zostały one licznymi obostrzeniami i zasadami, które muszą być przestrzegane także w sensie prawnym.

Zasady udzielania zamówień publicznych są w pewnym sensie strażnikiem praworządności. Zakładają przede wszystkim bezstronność i dbają (przynajmniej w teorii) o równe szanse dla każdego potencjalnego wykonawcy zamówienia. Dzięki temu o realizację budowy nowej drogi czy mostu mogą (a nawet powinny) starać się firmy niezwiązane z rządem żadnymi konotacjami, towarzyskimi czy rodzinnymi.

03.06.2014. 12:43